Metody nauczania

Szczególny nacisk podczas naszych szkoleń kładziemy na przygotowanie naszych klientów do praktycznego używania języka angielskiego. Swobodne posługiwanie się angielskim w komunikacji międzynarodowej to główny cel naszego kształcenia. Metody i tempo nauczania dopasowujemy do potrzeb konkretnego klienta.

Jak prowadzimy zajęcia? Prócz stałego poszerzania słownictwa i nauki gramatyki dbamy o rozwój umiejętności językowych: mówienia i rozumienia tego, co mówią inni, oraz programów radiowych i telewizyjnych, a także pisania i rozumienia tekstów pisanych. Już od najniższego poziomu zachęcamy do mówienia jak najwięcej po angielsku, a słuchacze używają do nauki krótkich filmów (autentycznych i wyprodukowanych specjalnie na potrzeby osób uczących się) oraz słuchają nagrań audio. I, co bardzo istotne – nie mają prawa się nudzić, ponieważ wszystkie nasze zajęcia są dynamiczne i zróżnicowane.

Nasi klienci mówią o nas „terapeuci językowi” – jeżeli chcesz przełamać strach przed mówieniem w języku obcym, znajdziesz u nas sprzyjające temu warunki i podejście.

Skontaktuj się z nami

Poznań, ul. Limanowskiego 24/5
e-mail: info@intersection.pl
W przypadku pierwszej konsultacji
prosimy o kontakt na nasz adres e-mail